Активи Миколаївської міської ради

Ефективне використання інформаційних ресурсів міської території із застосуванням програмних сервісно-орієнтованих та геоінформаційних технологій

Інтерактивна онлайн-карта активів міста

     Інформаційно-аналітична система “АКТИВИ МІСТА” міста Миколаїв є комплексом програмних, технічних та інформаційних засобів автоматизації процесів збирання, обліку, актуалізації та використання даних про майнові та інші об’єкти міської території, що призначена для задоволення інформаційних потреб органів місцевого самоврядування, територіальних органів державної влади і міської громади та підвищення оперативності й ефективності прийняття управлінських рішень щодо раціонального використання майнового комплексу та сталого соціально-економічного розвитку міста.

Прокрутіть вниз

Онлайн ресурси

Переваги

Формування єдиного інформаційного простору міста

Створення єдиної центральної бази даних, технології її ведення і використання уніфікованих програмно-апаратних засобів, що фукнціонують на основі єдиних принципів та правил

Використання уніфікованих програмно-апаратних засобів

Забезпечення інформаційної взаємодії суб'єктів системи управління містом, задоволення їх інформаційних потреб

Інформаційно-комунікаційна та функціональна сумісність

Об'єднання зусиль наукових, приватних і державних структур у створенні та впровадженні єдиних уніфікованих програмно-технологічних рішень, супровід та підтримка для загальноміського використання

Ефективне використання ресурсів

Виключення дублювання робіт на формування та підтримку міських інформаційних систем та ресурсів для заощадження міського бюджету

Моніторинг показників

Методичні та програмні засоби для аналізу та прогнозування соціально-економічних показників розвитку міста

Простота та доступність

Безперешкодний доступ громадян, підприємств та організацій до геоінформації загального користування за допомогою сучасних геоінформаційних систем та засобів телекомунікації