Угода користувача


Ця Угода Користувача (далі - «Угода») укладається між Користувачем та Виконкомом Миколаївської міської ради (далі – Виконком ММР) і регулює використання веб-порталу інформаційно-аналітичної системи «Активи міста» за адресою: https://map.mkrada.gov.ua/ (далі - «Портал»), адміністрування якого здійснюється Виконкомом ММР.

1) Загальна частина
1. Користуватися Сайтом дозволено тільки особі - Користувачу, що прийняла усі умови даної Угоди, яка розміщена за адресою https://map.mkrada.gov.ua. Угода користувача й інші правила, передбачені на Сайті.
2. Користувач зобов'язаний ознайомитися з Угодою перед використанням Порталу. При використанні будь-якої частини Порталу, Користувач погоджується з умовами даної Угоди з Виконкомом ММР. Якщо Користувач не погоджуєтеся з умовами Угоди, то йому не надається статус Користувача і йому забороняється використовувати Портал.
3. Умови Угоди поширюються на всіх користувачів Порталу - як на незареєстрованних  користувачів так і на зареєстрованих, що мають будь-який обліковий запис. Під обліковим записом розуміється сукупність інформації про користувача й даних авторизації (логін, пароль).

2) Права, обов'язки та відповідальність Виконкому ММР

1. Повний доступ до Порталу, зокрема ознайомлення з більш повною інформацією про інших користувачів, відправлення повідомлень, можливі тільки для зареєстрованого Користувача (що створив обліковий запис).

2. Якщо Користувач вважає, що на Порталі наявна інформація, що порушує його права, Користувач зобов'язаний повідомити про це Виконком ММР й надати йому інформацію, яка підтверджує дане порушення прав. У випадку якщо Користувач надасть неправдиву інформацію про порушення його прав, він несе повну відповідальність за заподіяну шкоду.

3. Користувачеві заборонено:

· сприяти розпалюванню релігійної, расової або міжнаціональної ворожнечі;
· вчиняти дії, що порушують права і свободу, честь і гідність будь-якої особи;
· ображати будь-кого;
· використовувати нецензурні вислови, навіть якщо вони маскуються іншими символами;
· зловживати розміщенням не інформативної інформації;
· провокувати словесну війну, що не має відношення до первинної причини суперечки;
· створювати декілька облікових записів на порталі, якщо фактично вони належать одній і тій самій особі;
· вчиняти дії, спрямовані на введення інших користувачів в оману;
·       надавати в користування свій обліковий запис та/або логін і пароль від свого облікового запису третім особам;
·       реєструвати обліковий запис від імені або замість іншої особи. При цьому, дозволена реєстрація від імені й за дорученням іншої фізичної особи або юридичної особи за умови  одержання необхідних повноважень у порядку й формі, передбачених законодавством України;
·       розміщувати інформацію (включаючи будь-які матеріали), що порушує авторські права, права на знаки для товарів, робіт і послуг, права промислової власності та/або права на інші  об'єкти інтелектуальної власності, що належать Виконкому ММР та/або третім особам;
·       розміщувати інформацію, що порушує права й законні інтереси третіх осіб (у тому числі, розміщення фотографій і відеороликів, основним об'єктом яких є людина, якщо ця людина  не давала згоди на розміщення на Порталі фотографії або відео з її участю);
·      розміщувати матеріали рекламного, еротичного, порнографічного або образливого характеру;
·      використовувати будь-які комп'ютерні програми для автоматизованого збору інформації на Порталі;
·      здійснювати незаконний збір, систематизацію, зберігання або поширення персональної інформації інших користувачів;
·      намагатися одержати доступ до облікового запису та/або логіну й паролю іншого Користувача будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману,  зловживання довірою, підбору логіна й пароля;
·      розміщувати комп'ютерні віруси або програми, здатні перервати або порушити нормальну функціональність комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення, а також  засобів телекомунікації будь-яких осіб.

4.  Відповідальність Користувача:
·     Користувач самостійно відповідає за будь-яке використання інформації, що розміщена на Порталі.
·     Користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії або бездіяльність при використанні Порталу.
·     Користувач зобов'язується самостійно та за свій рахунок врегулювати всі претензії третіх осіб, що пов'язані з дією або бездіяльністю Користувача при використанні Порталу.
·     Якщо Користувач не доведе зворотнє, будь-які дії, здійснені з використанням його облікового запису та/або його логіна й пароля, вважаються здійсненими цим Користувачем.
·     У випадку розміщення Користувачем на Порталі інформації або здійснення інших дій, що не відповідають умовам Угоди, Виконком ММР має право без повідомлення, виключно на власний розсуд, видалити розміщену Користувачем інформацію, включаючи ту інформацію, у відношенні якої важко визначити її відповідність Угоді та/або законодавству, що застосовується.
·     за порушення умов даної Угоди, Виконком ММР має право без попереднього повідомлення блокувати доступ Користувача до Порталу та/або видалити обліковий запис Користувача.

5.  Відповідальність Виконкому ММР:
·      Виконком ММР не несе відповідальності за використання третіми особами інформації, розміщеної Користувачем на Сайті, включаючи її копіювання, відтворення й поширення, здійснені як у рамках Порталу, так і іншими можливими способами.
·      Виконком ММР не відшкодовує збиток, прямий або непрямий, заподіяний Користувачеві або третім особам у результаті використання або невикористання, у т.ч. неможливості використання Порталу.
·    Виконком не приймає на себе зобов'язань по перевірці, зміні та контролю інформації, що розташована будь-ким на Порталі, не гарантує й не несе відповідальності за достовірність інформації, її законність, якість та відповідність конкретним запитам і потребам користувачів Порталі.
·     Виконком ММР не несе відповідальності за зміст сайтів, що не належать йому, посилання на які можуть бути присутні на Порталі, і не гарантує їхньої доступності, коректної роботи й відповідності заявленій тематиці.

3) Конфіденційність
1. У випадку, якщо при використанні Порталу Користувачеві будь-яким способом стала відома інформація відносно Виконкому ММР та/або третіх осіб, яка відповідно до законодавства України відноситься до конфіденційної та/або до Комерційної таємниці, Користувачу заборонено зберігати, використовувати й поширювати таку інформацію.
2. Користувач розуміє й погоджується з тим, що розміщуючи на Порталі інформацію, у відношенні якої Користувачем самостійно не передбачено обмеження доступу, будь-яка третя особа може одержати доступ до цієї інформації.

4) Інші умови
1. Виконком ММР має право вносити зміни в дану Угоду. Усі внесені до Угоди зміни будуть доступні у вигляді нової редакції Угоди, за адресою Угода користувача. Усі зміни Угоди набувають чинності з моменту їх публікації на Порталі. Використовуючи послуги Порталу Користувач підтверджує згоду з новими умовами Угоди в редакції, що діє на момент використання Користувачем послуг Порталу.
2. Виконком ММР не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Угоди, інструкцій або вказівок про порядок використання Порталу, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.
3. Користувач надає Виконкому ММР право надсилати йому повідомлення, що містять інформацію про Портал, послуги або інформацію рекламного характеру.
4. У випадку визнання недійсної або нездійсненної будь-якої частини даної Угоди, інші частини Угоди будуть залишатися чинними. Відмова кожної зі сторін від будь-якого положення або умови даної Угоди, або будь-яке їх порушення не скасовує дію цього положення або умови.
5. Портал надається Виконкомом "як є". Виконком ММР не гарантує відповідність Порталу цілям і очікуванням Користувача, його постійну безперебійну і безпомилкову роботу.
6. Виконком ММР може в будь-який момент і без повідомлення Користувача поступитися своїми правами за даною Угодою третій стороні.
7. До даної Угоди й відносинам між Виконкомом ММР та Користувачем, що виникають у зв'язку з використанням Порталу, застосовується законодавство України. Кожна сторона незаперечно погоджується з тим, що відповідні суди України мають виняткову юрисдикцію відносно будь-яких претензій, спорів або розбіжностей, що стосуються Угоди та використання Порталу.